IG Algoritmus
| Ako posudzuje instagram príspevky pre najlepšie výsledky?

Ak pracujete so sociálnymi sieťami nezabudnite sa trošku podučiť. Stačí jednoduchý zoznam hierarchizácie a posudzovania príspevkov. Predsa celý systém má za sebou istú logiku. Prečo ju potom nevyužiť vo svoj prospech?

Zoznam nižšie reflektuje algoritmus dôležitosti instagram feedu z hora nadol.

  1. Interakcie užívateľov alebo „Engagement rate“ – v skratke, čím viac páčikov, čím viac zdieľaní, komentárov a interakcií tým lepšie
  2. Čas strávený na príspevku – ako dlho sú vaši užívatelia na príspevku? Dávate veľa textov alebo málo? Máte texty v príspevku? Ako dlhé videá tvoríte? Koľko tzv. „storiek“ pridáte za deň? Koľko času dokážete rôznymi taktikami „ukradnúť“ iným ľuďom?
    Čas je pravdepodobne najdôležitejšia komodita na svete a sociálne siete to vedia.
  3. Čas, pravidelnosť a objem príspevkov – ako často publikujete a s akou pravidelnosťou?
  4. Celkový čas strávený na vašom účte – asi sa pýtate ok, bod 2 ale predsa nie. Kumulatívne používanie hashtagov prináša rôznych užívateľov a jednotlivé príspevky nemusia byť cielené na rovnaké cieľové skupiny. V tomto prípade je zrejmé že variabilita hashtagov a dohladatelnosť príspevkov cez všeobecný feed je kľúčová k zvýšeniu času užívateľa na profile.
  5. Interakcie na inom obsahu (tej istej osoby) – DM sharing
  6. Charakter obsahu – čo vám najlepšie funguje, storky, príspevky, videá? Aj instagram mení svoje nálady a svoje preferencie mení.
  7. Vyhľadávanie accountu, hashtagov a podobných príspevkov, teda ak sa priblížite trendom je zrejmé že budú mať lepší dosah. Otázkou skôr je, či sa chceme vždy nevyhnutne približovať trendom?