Potrebujem webstránku aj sociálne siete?

Otázka za všetky drobné s ktorou sa stretávame až príliš často. Na prvú je táto úvaha relatívne racionálna, no s hlbším zamyslením nedáva vôbec zmysel. Vytvára však zaujímavú úvahu o narábaní s publikami medzi týmito platformami. A vlastne prečo ju dostávame tak často?

No poďme po poradí.

Ak ste menšia spoločnosť, resp. pár osobová s.r.o. rozumieme, spravovať webstránku bez hlbších znalostí a robiť pravidelne obsah na sociálne siete a do toho ešte „podnikať“, to nie je úplne jednoduchá záležitosť. Základným dôvodom prečo je webstránka principiálne logicky nadradená je jednoducho „vlastníctvo publika“. Ak sa nad tým zamyslíme tak sociálne siete nech sú akékoľvek sú biznis počin niekoho iného, teda vy využívate platformu na svoje účely, ktoré sú však ziskové pre tretiu stranu. Tzn. vaše publikum z ktorého sa tešíte je zároveň publikum niekoho iného. Podstatný fakt prichádza s reguláciami a nariadeniami v našom prípade EU a GDPR. Sami poslednú dobu cítime zmeny ktoré sa dejú. Teda minimálne od 1.2.2022 sme nasadili cookie lišty, vypli analyticsy a začali ich na weboch spúšťať až po odsúhlasení užívateľom, nič zaujímavé v konečnom dôsledku na svojom webe zapracujete rýchlo. Horšie sú už následky no odhliadnuc od toho nie je to biznis kritický problém. Problém nastane ak sa začnú regulovať sociálne siete.


Úvaha je jednoduchá. Publikum na webe vám nikto nevezme pokiaľ platíte hosting a doménu. Publikum na sociálnych sieťach je stále len jeden krok od toho aby ste ho stratili. Praktický prípad konkrétneho klienta dospel až k inšpirácii na tento blog. „Jednoducho som púšťal reklamy“, toto boli slová klienta na jeho sťažnosť, že ho facebook zablokoval a dokonca kompletne vymazal profil s XY tisíc užívateľmi. Jeho porušenia neboli natoľko závažné no boli časté a preto FB spravil čo spravil. Problém nastal že klient predával primárne cez sociálne siete. Predaje na nule a čo teraz?

Nemusíme pokračovať, aby ste si uvedomili prečo je dôležité využívať obe platformy. Sociálne siete majú fungovať primárne na akvizíciu nových zákazníkov a fanúšikov s nevyhnutným prelivom na webstránku, kde majú vytvoriť konverziu/nákup v prípade eshopu. V prípade povedomia o brande a ponuke služieb (bez eshopu) je návšteva vhodná, no nie nevyhnutná. Podstata však spočíva v uvedomení si vlastníctva publík jednotlivých platforiem.